ΚΟΝΙΑΚΟΣ - ΛΕΥΚΑΔΙΤΙ - ΣΥΚΙΑ

logo doriep enΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΩΡΙΔΑΣ , ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΧΩΡΙΑ «ΚΟΝΙΑΚΟΣ - ΛΕΥΚΑΔΙΤΙ - ΣΥΚΙΑ»        (EXECUTIVE SUMMARY)

Γ. Παπαθανασίου
Γενικός Γραμματέας ΕΔΕΠ


Αθήνα 20.9.2018

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Είναι γνωστό , ότι η Δωρίδα συγκεντρώνει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα . Ενδεικτικά αναφέρω το φυσικό περιβάλλον , τον περιβαλλοντικό πλούτο , το υγιεινό κλίμα και το αναξιοποίητο πολιτιστικό απόθεμα.

2. Αντίστοιχα όμως παρουσιάζει σημαντικές αδυναμίες και μειονεκτήματα. Ενδεικτικά αναφέρω τη φθίνουσα δημογραφικά πορεία , την εγκατάλειψη σπιτιών και χωραφιών , τις σημαντικές ελλείψεις σε υποδομές   προσβασιμότητας και οδικών αξόνων και από τουριστικής πλευράς τη μειωμένη ανταγωνιστικότητα και τη μη αναγνωρισιμότητα της περιοχής ως τουριστικού προορισμού

3. Οι παραπάνω αδυναμίες σε συνδυασμό με την ελλιπή οικονομική υποστήριξη από την Πολιτεία και σειρά άλλων λόγων έχουν οδηγήσει τη Δωρίδα σε οικονομικό και κοινωνικό μαρασμό .

4. Με βάση τα πιο πάνω συγκριτικά της πλεονεκτήματα , θα μπορούσε να υπάρξει ανάπτυξη και να αντιστραφεί η δυσμενής αυτή εξέλιξη , μέσα από κατάλληλες δράσεις , όπως αυτές έχουν υποδειχθεί και προταθεί κατά καιρούς από τα διάφορα συνέδρια , ημερίδες και μελέτες. Αναφέρω ενδεικτικά την κατάστρωση στρατηγικής και μακροπρόθεσμου σχεδιασμού , την εφαρμογή στόχων ποιότητας , τη δημιουργία δικτύων (clusters) , το «Κτίσιμο» αναγνωρισιμότητας της περιοχής (brand name) κλπ

5. Θα πρέπει να μην παραβλεφτεί όμως και το γεγονός , ότι με το θέμα της ανάπτυξης της Δωρίδας ασχολήθηκαν κατά καιρούς και εξακολουθούν να ασχολούνται η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι διάφοροι Συλλογικοί Φορείς (Δωρική Αδελφότητα, Ένωση Δωριέων Επιστημόνων (ΕΔΕΠ),Αναπτυξιακή Εταιρία Μόρνου

( ΑΕΜ) , τοπικοί Σύλλογοι ). Όμως μέχρι σήμερα κατά κοινή ομολογία δεν έχουν υπάρξει ουσιαστικά αποτελέσματα και δεν μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι διαφαίνονται ευοίωνες προοπτικές για το άμεσο μέλλον.

Β. Η ΠΡΟΤΑΣΗ

Η πρόταση που ακολουθεί και θα αναπτυχθεί στην παρουσίαση της 1.10.2018 έρχεται στα πλαίσια των πιο πάνω προσπαθειών και σε συνέχεια προσπάθειας τριμελούς Ομάδας Έργου της ΕΔΕΠ (εμού, του Κώστα Λιάπη και του Πρόδρομου Παπαβασιλείου) για τη δημιουργία CLUSTER (επιχειρηματικού συμπλέγματος) στη Δωρίδα . Επιγραμματικά έχει ως εξής:

1. Να δημιουργηθεί ένας  σταθερός διαχρονικός φορέας συνεργατικής μορφής σε προσδιορισμένη μικρή περιοχή της Δωρίδας με κοινά χαρακτηριστικά ,   ο οποίος θα έχει την ευθύνη υλοποίησης ενός εγχειρήματος , που θα στοχεύει στην ολιστική ανάπτυξη της περιοχής ευθύνης του. Εφόσον το εγχείρημα επιτύχει , θα μπορούσε να αποτελέσει μοντέλο ανάπτυξης και άλλων περιοχών.

2. Συγκεκριμένα η περιοχή που προτείνεται για την εφαρμογή του μοντέλου ορίζεται από το τρίγωνο των χωριών Κονιάκος, Λευκαδίτι και Συκιά , τα οποία συγκεντρώνουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά και συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες περιοχές

3. Ως μορφή του Φορέα προτείνεται η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) , η οποία συγκεντρώνει πλεονεκτήματα σε σχέση με τις άλλες εταιρικές συλλογικότητες και η διοίκησή της θα εκπροσωπείται και από τα τρία χωριά .

4. Βασικός στόχος – όραμα της Κοιν.Σ.Επ. θα είναι η συμβολή στην ολιστική   ανάπτυξη της περιοχής της (βιώσιμη και αειφόρο οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική ) . Ειδικότερα:  

  • Η ανάδειξη της Γκιώνας , σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
  • Η ανάδειξη της εγγύς και της ευρύτερης περιοχής
  • Η συμβολή περαιτέρω στην ανάπτυξη της περιοχής ευθύνης της με τη δημιουργία ή/και προώθηση συμπληρωματικών δράσεων , που αφορούν σε όλους τους τομείς της οικονομίας

5. Οι δραστηριότητες ευθύνης της Κοιν.Σ.Επ. επιγραμματικά θα έχουν ως εξής:

      Εκπόνηση μελετών και συναφής ενασχόληση με δραστηριότητες , που αφορούν τον Τουρισμό και ειδικότερα τις διάφορες μορφές εναλλακτικού τουρισμού.

(Αξιοποίηση του Αναρριχητικού Κέντρου, Δημιουργία υποδομής σε σωστικά μέσα και οργάνωση σώματος διασωστών, Χάραξη ,διαμόρφωση και συντήρηση μονοπατιών , Καθοδήγηση ή/και συνοδεία περιπατητών για πεζοπορία , Ξενάγηση σε προορισμούς φυσικής ομορφιάς και ενδιαφέροντος , Μελέτη αξιοποίησης των μη χρησιμοποιούμενων σπιτιών του χωριού για τουριστικούς σκοπούς κλπ)

      Εκπόνηση μελετών και συναφής ενασχόληση με δραστηριότητες , που αφορούν τον τομέα γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων

(μελέτες και εφαρμογές αξιοποίησης των εγκαταλελειμμένων χωραφιών , αξιοποίησης των εγκαταλελειμμένων καρποφόρων δένδρων , της δυνατότητας δημιουργίας Cluster συνεργασίας των κτηνοτρόφων , ανάπτυξης βιολογικών καλλιεργειών ,τυποποίησης και προώθησης των τοπικών προϊόντων ….)

      Εκπόνηση μελετών και συναφής ενασχόληση με δραστηριότητες , που αφορούν διάφορα θέματα , που απασχολούν ή/και ενδιαφέρουν τα χωριά

(οικιστική ανάπτυξη των χωριών , παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στους ηλικιωμένους των χωριών, διερεύνηση θεμάτων γενικότερα που άπτονται της ασφάλειας κλπ)

6. Πέραν των πιο πάνω θεμάτων , τα οποία θα εξειδικευτούν έτι περαιτέρω κατά την παρουσίαση , θα αναπτυχθούν και αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης και τα πιο κάτω θέματα , που αφορούν άμεσα την πρόταση:

      Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. και οι λοιποί εμπλεκόμενοι(εθελοντές κλπ)

      Το επιχειρηματικό σχέδιο και το χρονοδιάγραμμά του

      Το οργανωτικό σχήμα

      Το χρηματοδοτικό σχήμα - Βιωσιμότητα

      Τα αναμενόμενα αποτελέσματα

      Οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την επιτυχία του εγχειρήματος

 

© 2016 doriep.gr | Designed & Developed by happyad

Please publish modules in offcanvas position.