Ταυτότητα

Ένωση Δωριέων Επιστημόνων (Ε.Δ.ΕΠ.)

Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Διοικείται από ενδεκαμελές ΔΣ.

Το καταστατικό της Ένωσης
 έχει αναγνωρισθεί και καταχωρηθεί στο Πρωτοδικείο Αθηνών το 2015.

Σκληρός πυρήνας των σκοπών της ΕΔΕΠ είναι η συνεύρεση και η συνεργασία των Δωριέων Επιστημόνων.
Η από κοινού προσπάθεια της ΕΔΕΠ με τη διοίκηση, την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση και τους λοιπούς τοπικούς φορείς, προς αξιοποίηση των επιστημονικών δεδομένων με ειδικότερο σκοπό την ανάπτυξη και προβολή της περιοχής και την ανάδειξη και αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού της Δωρίδας, είναι επίσης ένας ακόμα βασικός στόχος.

Η ΕΔΕΠ κυρίως έχει ως σκοπό την αναβάθμιση της περιοχής μας, δια των επιστημόνων Δωριέων, με την επίλυση ή την υποστήριξη επίλυσης πρακτικών προβλημάτων της, την πνευματική αφύπνιση των Δωριέων και την ανάδειξη του πνευματικού πλούτου της Δωρίδας.

Η ισχύς εν τη ενώσει. Είμαστε βέβαιοι ότι, με τον τρόπο αυτό, θα υπάρξει ειδική συμβολή στην πραγματοποίηση του οράματος για ευημερία των Δωριέων και ανάπτυξη της Δωρίδας της ιστορίας και του πολιτισμού.

© 2016 doriep.gr | Designed & Developed by happyad