Σύγχρονη Ελληνική Πολιτεία

Το βιβλίο αυτό αποτελεί ολοκληρωμένη πραγματεία ανάδειξης νέας θεσμικής συγκρότησης των ανθρώπινων σχέσεων στον σύγχρονο κόσμο του κράτους, ως Πολιτεία. Νέοι καλλιτέχνες μπορεί να διαμορφώσουν μια νέα «μουσική», η καινούργια όμως μουσική, χρειάζεται καινούργια αυτιά (Νίτσε). Τούτο ισχύει ανάλογα και για την σύγχρονη θεσμική ανασυγκρότηση όπου απαιτείται νέο ακροατήριο, το οποίο καθίσταται ακόμα πιο δύσκολο, γιατί η ελευθερία δεν είναι διαδικασία "απελευθέρωσης", ούτε κεκτημένη κατάσταση, είναι μια συνεχής Έλευσις, που σε θέλει παρόντα και λέγοντα. Αυτό ακριβώς αποτελεί και τον τραγικό λόγο της ύπαρξης του ανθρώπου, αλλά και την ομορφιά της ζωής, που σ’ αυτήν την ύπαρξη περιποιεί ενδιαφέρον και αισιοδοξία για τα έμπροσθεν. Η ανασυγκρότηση αυτή ως Αναθέσμιση, με την κοινότητα του ανθρώπου παρούσα θα βάλλει φραγμό ώστε η εξουσία να μην είναι «Εμόν Παίγνιον» στα χέρια σαλτιμπάγκων πολιτικών. Η Δημοκρατία απαιτεί ελεύθερους ανθρώπους όπως  την προσδιορίζει ο Σενέκας, «Ελεύθερος άνθρωπος είναι αυτός που ελεύθερα υπακούει σε αυτά, που κατ’ ανάγκη συμβαίνουν».

Η Δημοκρατία αυτή ως αληθινή, αποτελεί οίκοθεν αντίσταση τόσο στον διεθνιστικό μηδενισμό όσο και στον νεοφιλελεύθερο εθνικό ή διεθνή ολιγαρχικό καπιταλισμό, διότι η Κοινότητα, το Κοινόν, αυτόν τε και έτερον, οικοδομεί οίκοθεν ανθρώπινες σχέσεις φιλίας και ελέους, σχέσεις της ελληνότροπης αγάπης που αποτρέπει οίκοθεν την μη ρευστοποίηση της αντικειμενικής υποστάσεως του ετέρου. Αυτής της Πολιτικής Σκληρός πυρήνας είναι η Αναθέσμιση παντού με σκοπό την κοινωνικοοικονομική αναδόμηση και τη θεσμικά παραγωγική ανασυγκρότηση του κράτους, ως Πολιτεία, της οποίας μόριον είναι ο Πολίτης. Κατά τούτο και για την Πολιτική αυτή, νέας κοπής, όπως και για την καινούργια μουσική, απαιτούνται αντίστοιχα τα νέα αυτιά. Αυτά μπορεί να τα ερεθίσει σήμερα μόνο μια Ελληνική Πολιτική Σκέψη περί θεσμών, Ελευθερίας, Ανθρωπισμού και Αληθινής Δημοκρατίας.

Cover Sygxroni Elliniki Politeia

 

© 2016 doriep.gr | Designed & Developed by happyad