ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Αθλητισμός – Τουρισμός

at 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 2023

panos

 
Dr. Παναγιώτης Δ. Παναγιωτόπουλος

 Στο παρόν έργο παρουσιάζεται η πορεία για βιώσιμη ανάπτυξη και οι προσπάθειες που έχουν γίνει ώστε να μπορέσει να ενταχθεί σε ένα πλαίσιο δράσεων και τελικά να μετρηθεί. Παρουσιάζεται επίσης μια πυραμιδική ιεράρχηση των δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης των Η.Ε. σύμφωνα με την πυραμίδα αναγκών του Maslow και τις κατηγορίες δεικτών του Bossel με σκοπό τη διερεύνηση της συμβολής του αθλητικού τουρισμού στη βιώσιμη ανάπτυξη με βάση τους επιμέρους δείκτες καθώς και την έκτασή της εντός των κατηγοριών της πυραμίδας.

 Μετά την παρουσίαση των επιμέρους πτυχών του αθλητισμούμε στοιχεία
από mega events αλλά και μικρότερα και του τουρισμού στην Ελλάδα

presentation

και διεθνώς καθώς και της συσχέτισης αυτών, παρουσιάζονται
η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα εμπειρικής έρευνας η οποία διεξήχθη
σε δύο στάδια, πριν (2016) και μετά την πανδημία COVID (2022),
που σκοπό έχει τη μελέτη της συμπεριφοράς και των στάσεων και τάσεων

των τουριστών σε σχέση με τον αθλητισμό και την άσκηση με απώτερο

στόχο τη διερεύνηση του βαθμού συμβολής του αθλητισμού και κατ’
επέκταση του αθλητικού τουρισμού στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.

 

Τελικώς, καταδεικνύεται ότι οι εν γένει αθλητικές δραστηριότητες

αλλά και τα events αποτελούν ένα μεγάλο κομμάτι της
τουριστικής δραστηριότητας ενώ ο τουρισμός και ο αθλητισμός
είναι στις μέρες μας έννοιες αλληλένδετες οι οποίες σε αρκετά μεγάλο βαθμό επηρεάζουν η μία τα αποτελέσματα της άλλης έχοντας αμφίδρομη σχέση και συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στη βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη.

 Βασικά περιεχόμενα του βιβλίου αποτελούν:

  • Βιώσιμη ανάπτυξη και δείκτες
  • Πυραμίδα βιώσιμης ανάπτυξης
  • Αθλητισμός και mega events
  • Τουρισμός, δυνατότητες στην Ελλάδα
  • Αθλητικός τουρισμός και βιώσιμη ανάπτυξη
  • Τάσεις και στάσεις τουριστών στην Ελλάδα
  • Συγκριτική μελέτη πριν και μετά την πανδημία COVID
  • Αποτελέσματα και πορίσματα

 book

Το συγκεκριμένο έργο απευθύνεται σε φοιτητές, ερευνητές και μελετητές θεμάτων που άπτονται του τουρισμού, του αθλητισμού και της βιώσιμης ανάπτυξης.

https://www.nb.org/ekdoseis/nees-ekdoseis/biosimi-perifereiaki-anaptyxi.html

© 2016 doriep.gr | Designed & Developed by happyad

Please publish modules in offcanvas position.