Σύγχρονος Κόσμος, Δημοκρατία – Ορθή πλευρά της ιστορίας

Συμμετοχή του καθηγητή του ΕΚΠΑ και Προέδρου της ΕΔΕΠ Δημήτρη Παναγιωτόπουλου στο :

International Scientific and Practical Conference

“Legal support of national sovereign interests in cross-border economic relations”

November 23, 2023

Kutafin Moscow State Law University (MSAL)

Moscow,

The World Today, Democracy – Correct side of history

Redefining International Relations

Dimitrios P. Panagiotopoulos
Professor, University of Athens, Supreme Court Lawyer, and Counsel of the State, Greece

*****

Σύγχρονος Κόσμος Δημοκρατία – Ορθή πλευρά της ιστορίας

Επαναπροσδιορισμός των διεθνών σχέσεων

Δημήτριος Π. Παναγιωτόπουλος

Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος Supreme Court and Counsel of Spate

 Η Εργασία έχει δημοσιευθεί στην  Ελληνική γλώσσα και στην Ιστοσελίδα egersis

 

IMG 1852 kmuniv.2a

PROGRAMME Nov. 23 2023 MSAL

 

 

 

 

 

 

 

*****

© 2016 doriep.gr | Designed & Developed by happyad