Ανάρτηση Μελέτης - Δημοσιεύσης

Η ένωσή μας μέσω της Ιστοσελίδας μας παρέχει την δυνατότητα στους συμπατριώτες Επιστήμονες δημοσίευσης Επιστημονικών μελετών και άρθρων τα οποία θα μπορούσε να είναι χρήσιμα για κάθε χρήστη και θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην στήριξη του έργου και την προαγωγή των σκοπών της Ε.Δ.ΕΠ.

Ο Ενδιαφερόμενος Δωριέας επιστήμων που επιθυμεί να αναρτήσει ένα Επιστημονικό άρθρο, μελέτη η δημοσίευση, θα την υποβάλει Ηλεκτρονικά μέσω της φόρμας υποβολής και μετά από την έγκριση της Αρμόδιας επιτροπής της Ε.Δ.ΕΠ. θα αναρτηθεί και θα είναι προσβάσιμη για κάθε χρήστη και επισκέπτη της Ιστοσελίδας της Ε.Δ.ΕΠ.

Αναρτημένες Μελέτες - Δημοσιεύσεις

Οι μελέτες, άρθρα και δημοσιεύσεις που είναι αναρτημένες, υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά και εγκρίθηκε η ανάρτησή τους από την αρμόδια επιτροπή της Ε.Δ.ΕΠ.

Η Ε.Δ.ΕΠ. δεν έχει την ευθύνη  προς κάθε τρίτο  για το περιεχόμενο και ούτε την δυνατότητα τεκμηρίωσης και διασταύρωσης του περιεχομένου των Δημοσιεύσεων που είναι αποκλειστικά ευθύνη των Επιστήμονα, ερευνητή που αιτήθηκε την ανάρτησή της στην Ιστοσελίδα της Ε.Δ.ΕΠ.

© 2016 doriep.gr | Designed & Developed by happyad