Η συμβολή των Δωριέων στην Επανάσταση του 1821

programma21


Η συμβολή των Δωριέων στην Επανάσταση του 1821
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Πρόλογος

Κεφάλαιο Ι

Εισαγωγή

Α. Εθνική Παλιγγενεσία ελληνικό όνειρο

Β. Σκοπός του έργου

Γ. Γενική προβληματική του σχεδιασμού

Δ. Μεθοδολογία

Ε. Μέσα που θα χρησιμοποιηθούν

Κεφάλαιο ΙΙ

ΣΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΩΡΊΔΑ 1821-2021

Κεφάλαιο ΙΙΙ

Ζ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΙV

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ       

Το Πρόγραμμα σε έντυπη μορφή

 

Eπιστημονική  Επιτροπή

Βασίλης Παναγιωτόπουλος, Δρ. Ιστορικός, Ομότιμος Διευθυντής Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών, Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Δημήτριος Δημητρόπουλος, Δρ. Ιστορικός, Διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών, Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Ζαμπία Αγριμάκη, Δρ. Ιστορικός

Σοφία Καρύμπαλη Κυριαζή, Δρ. Ιστορικός, Φιλόλογος Εκπαιδευτικός

Φώτης Κατσούδας, Φιλόλογος Συγγραφέας, π. Λυκειάρχης, Πρόεδρος Κοινότητας Παλαιοξαρίου

Νίκος Χούτας, Δρ. Ιστορικός


Συντονιστής
Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Α' Αντιπρόεδρος της ΕΔΕΠ και π. Αντιδήμαρχος Δωρίδος

© 2016 doriep.gr | Designed & Developed by happyad